نرخ هر کیلو میلگرد با لحاظ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به حدود ۱۶ هزار تومان کاهش یافته است.
اخبار مرتبط
ارسال نظر