موجودی زغال سنگ در بنادر اصلی چین هفته گذشته افت شدیدی داشته که نشانگر تداوم محدودیت عرضه در کوتاه مدت است. موجودی زغال سنگ در بنادر شمال چین با 25 درصد افت هفتگی به 15.03 میلیون تن رسیده است.
اخبار مرتبط
ارسال نظر