جاری شدن سیل در شمال چین به یک مرکز بزرگ تولید زغال سنگ ضربه زد که باعث افزایش قیمت زغال سنگ شده و در تلاش های پکن برای مقابله با کمبود برق مانع ایجاد کرد. بر اساس بیانیه ای که توسط اداره مدیریت اضطراری دولت منتشر شد، باران های شدید باعث تعطیلی 60 معدن زغال سنگ در استان شانشی، بزرگترین قطب معدن زغال سنگ چین شد.
اخبار مرتبط
ارسال نظر