ورق گرم صادراتی چین از 805 تا 815 دلار به 780 تا 790 دلار هر تن فوب کاهش یافته که بیشتر از جانب تجار پیشنهاد می شود. در حالی که اغلب کارخانه های اصلی فعلا در بازار صادرات فعالیتی ندارند برخی کارخانه ها نیز در 850 دلار هر تن فوب پیشنهاد می دهند.
اخبار مرتبط
ارسال نظر