آخرین قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص 62 درصد در چین 1.25 دلار بهبود داشته 90.4 دلار هر تن خشک سی اف آر شد. ظاهرا بازار موقتا یک حداقل قیمت را ثبت کرده است. تمایل به خرید در قیمت های ثابت بیشتر شده در حالی که دوشنبه اخیر قیمت به 88.5 دلار هم رسیده بود.
اخبار مرتبط
ارسال نظر