استاندارد محصولات سرد اسکین پس شده 

باتوجه به نوع محصول و همچنین کیفیت مورد نیاز، محصولات اسکین شده به دو گروه تقسیم بندی می شوند که مشخصات آنها در جدول زیر آمده است:مشخصات فنی محصولات اسکین پس شده

تلرانس ضخامت :

مشخصات ابعادی کلاف اسکین شده

محدوده وزنی کلاف تولید شده

کلاف ها با مشخصات وزنی زیر تولید می شوند:

وضعیت ظاهری سطح

مقادیر  زبری و پرداخت سطح

گالری عکس
اخبار مرتبط
ارسال نظر