عملیات اسیدشویی سطحی کلاف فولاد با اسید هیدروکلریک از طریق یک واکنش شیمیایی، تولید کلرید آهن(FeCl2) می کند. خصوصیت FeCl2 این است که در درجه حرارت بالا به صورت هیدرولیتیکی تجزیه شده که این عمل در فرایند احیا HCl و در واحد بازیافت اسید کارخانه انجام می شود. فرایند های شیمیایی اسیدشویی و احیا به وسیله واکنش های ساده زیر نشان داده شده است:

اسید شویی Pickling :                             FeO+2HCl=FeCl2+H2O

احیا اسید:                                     2FeCl2+2H2O+1/2O2=Fe2O3+4HCl

تجزیه کامل FeCl2 ، بازیابی HCl و جدا کردن آهن از Fe2O3 موجود، وظایف فرایند احیا اسید است.

قسمت های اصلی این واحد عبارتند از:

-         راکتور با بسترسیال

-         سیکلون

-         ستون جذب

-         دستگاه تصفیه گاز نهایی

محلول اسید سوخته آمده از خط اسیدشویی ابتدا وارد جداکننده (Separator) و سپس وارد سیرکوله ونتوری - جداکننده می شود. و نتوری مانند یک مبدل حرارتی عمل  می کند که در آن اسید سوخته حرارت گازهای خروجی از راکتور را جذب کرده که باعث کاهش درجه حرارت به حدودºC 100 شده و بدین ترتیب آب داخل اسید سوخته بخار می شود و  بنابراین غلظت FeCl2 افزایش می یابد.

این فرایند باعث  بهره برداری اقتصادی از حرارت از دست رفته از طریق گازهای خروجی راکتور می شود.

غلظت آهن اسید سوخته درسیکل بین جداکننده و ونتوری به صورت اتوماتیک کنترل می شود و پس از رسیدن به مقدار مورد نظر از طریق لانس ها ( لوله های منتقل کننده ) به  سمت راکتور بستر سیال می رود.

FeCl2 که به داخل راکتور رفته تجزیه شده و Fe2O3 در انتهای بستر سیال ته نشین می شود که این اتفاق به علت ایجاد ذراتی که قطر دانه آنها در حدود mm1 است اتفاق می افتد. سپس ذرات از انتهای راکتور خارج می شوند. بخار  HCl  به همراه بخار آب، هوای داغ و محصولات احتراقی راکتور را ترک کرده و به سمت سیکلون و از آن جا به سمت ونتوری، جداکننده و جذب کننده می رود.

همراه با گازهای خروجی از راکتور ذرات Fe2O3 نیز وجود دارد که به وسیله سیکلون ها جدا شده و به داخل راکتور بازگردانده می شوند.

در جذب کننده اسید هیدروکلریک از بخار آب و محصولات احتراق جدا شده و اسید بازیابی شده به سمت مخازن ذخیره برای استفاده مجدد در خط اسیدشویی می رود. تمام فرایند واحد احیا اسید توسط PLC  کنترل می شود. از مزایای کارگاه احیا اسید با راکتور بستر سیال می توان به تولید HCl با بازده بالا، جدا شدن Fe با بازده بالا، عدم نیاز به خالص سازی و فیلتراسیون اولیه، عدم آلودگی گرد و غبار، تولید اکسیدآهن بدون کلر و گرد و غبار، فرایند بدون آب دورریز، عمر طولانی وعدم تولید گازهای آلاینده اشاره کرد.

اخبار مرتبط
ارسال نظر