این واحد شامل دستگاه تولید آب صنعتی به ظرفیت 82 متر مکعب بر ساعت و با راندمان 90% و EC  آب خروجی کمتر از 200 میکرو زیمنس سانتی متر است  که آب مورد نیاز واحد های برج خنک کننده، تولید بخار، شستشوی الکترولیتیکی، بازیافت اسید، اسیدشویی را فراهم می کند. دستگاه تولید آب فوق خالص (DM) با ظرفیت 7.5 متر مکعب بر ساعت و راندمان %55 و EC آب خروجی کمتر از 9 میکروزیمنس بر سانتی متر، آب فوق خالص واحد های نورد 1 و2، تعمیرات غلتک و تولید هیدروژن را تامین می کند.

این واحد از دو قسمت پیش تصفیه و تصفیه اصلی تشکیل شده است. جریان خوراک (FEED) ورودی، ابتدا وارد قسمت پیش تصفیه می شود ، هدف پیش تصفیه اصلاح پارامتر های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب به دلیل محدودیت های طراحی سیستم های تصفیه غشایی می باشد. آب وارد شده به این واحد از نوع لب شور (Brackish) بوده که در ابتدا از فیلتر های شنی عبور می کند. جنس شن موجود در این فیلتر ها از نوع سیلیس و آنتراسیت می باشد و باعث کاهش کدورت، ذرات معلق وکلوئیدی موجود در آب می شود.

سپس این آب وارد فیلتر های کربن فعال گرانولی (GAC) جهت حذف طعم، بو، کلر، مواد آلی و نیز حذف مواد اکسنده می شود.

تصفیه اصلی: آب پس از گذر از قسمت پیش تصفیه وارد پکیج تصفیه اصلی شده و در ابتدا وارد فیلتر های میکرونی جهت حذف ذرات با اندازه بزرگتر از 5 میکرون می شود.

پکیج RO : پیشرفته ترین روش تصفیه آب روش اسمز معکوس است که در این فرایند آب با فشار از یک سری غشا نیمه تراوا  (Semi Permeable Memberan) عبور داده می شود. این فشار اسمزی از فشار اسمز طبیعی بیشتر است در نتیجه مولکول های کوچکتر از منافذ غشا عبور می کنند در حالی که مولکول های بزرگتر همانند یون ها، مواد آلی، میکروارگانیسم ها و جامدات معلق قادر به عبور از غشا نیستند. در سیستمRO  جریان ورودی یا خوراک به دو جریان آب تصفیه شده (Permeate) و پساب غلیظ (concentrate) تبدیل می شود.

پکیج RO سایت فولاد غرب آسیا  شامل سیزده  مخزن فشار  با برند Code line ساخت ایالات متحده آمریکا می باشد که دوازده وسل جهت تولید آب صنعتی و یک وسل جهت تولید آب DM می باشد.

در هر یک از این سیزده وسل، هفت ممبران از جنس پلی آمید وجود دارد که روی بستری از پلی سولفون و پلی استر قرار گرفته اند. این غشا ها با برند Film Tec و ساخت ایالات متحده آمریکا هستند.

پکیج تولید آب صنعتی شامل سه مرحله است که پساب هر  مرحله جهت تصفیه به مرحله بعدی می رود و در نهایت پساب مرحله نهایی دفع می گردد. آب تصفیه شده از این سه مرحله جهت مصرف خطوط در مخزن 1000 متر مکعبی ذخیره می شود.

برای تولید آب فوق خالص (DM)، آب صنعتی تولید شده وارد وسل DM شده و آب تصفیه شده (Permeate) سپس وارد دو مخزن یون زدا حاوی رزین های مبادله کننده یون می شود و آب DM  تولید شده در دو مخزن 10 متر مکعبی جهت مصرف خطوط ذخیره می شود.

اخبار مرتبط
ارسال نظر