این واحد وظیفه تولید هیدروژن برای استفاده در واحد بازپخت هیدروژنی را به عهده دارد. فرایند تولید هیدروژن  توسط دستگاه HGM-2000 انجام می شود و  شامل مراحل زیر است:

رفورمینگ بخار گاز طبیعی (فرآیند رفورمینگ متان با بخار آب یا اصطلاحاً SMR که یکی از روش‌های رایج در صنعت برای تولید گاز سنتز (CO+H2) محسوب می‌شود. فرایندهای زیر به طور معمول در رفورمرها صورت می‌گیرد:

-  واکنش جابجایی مونواکسید کربن

- خالص سازی هیدروژن  با استفاده از روش PSA

در ادامه به شرح هر یک از قسمت‌های این فرایند، می‌پردازیم:

در ابتدا گاز طبیعی با بخار تولید شده در HGM از آب یونیزه شده مخلوط شده و از میان مخزن رفورمینگ عبور می‌کند. تبدیل متان و هیدروکربن‌های بالاتری که در گاز طبیعی وجود دارند، در حضور بخار به وسیله واکنش‌های زیر در قسمت بالای راکتور HGM انجام می‌شود:

Cm Hn + mH2O -----> mCO + (m+n/2)H2

که برای برای متان داریم:

CH4 + 2H2O -----> CO + 3H2

مونواکسید که به وسیله واکنش‌ رفورم بدست آمده، با افزودن بخار در دمای پایین تر باعث تولید دی اکسید کربن و هیدروژن بیشتر می شود:

CO + H2O -----> CO2 + H2

گاز رفورم تولید شده به وسیله واکنش‌های بالا، دارای حدود 75 درصد حجمی هیدروژن به ازای هر پایه dry می باشد. پس از خنک کاری ناخالصی‌ها شامل CO2، CO، CH4، N2 و آب با استفاده از سیستم خالص‌سازی جذب سطحی تناوبی فشار(PSA ) حذف می‌شوند. بخار تزریق شده از PSA شامل مقداری هیدروژن به اضافه CO و سوخت CH4 سوخته و گرمای تولیدی آن غالباً انرژی مورد نیاز برای واکنش کلی که گرماگیر است، تامین می کند.

اخبار مرتبط
ارسال نظر