وظیفه این خط بسته بندی محصولات مختلف کارخانه شامل کلاف اسیدشویی شده، کلاف خام، کلاف اسکین پاس و کلاف سرد اصلاح شده را به عهده دارد. این عملیات توسط دستگاه تسمه زن نیمه اتوماتیک انجام می شود. در این خط عملیات تسمه زنی، پوشش فلزی، پوشش کاغذی ضد آب، برچسب زنی و توزین را انجام می شود.

500000 تن در سال

ظرفیت تولید

حداکثر 1650 میلیمتر/حداقل 900 میلیمتر

عرض کلاف

0.2 تا 2.0 میلیمتر

ضخامت کلاف

20000 کیلوگرم

حداکثر وزن کلاف

610 میلیمتر

قطر چشمی کلاف خروجی

اخبار مرتبط
ارسال نظر