خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت فولاد غرب آسیا

ماموریت:

حل مشکل مصرف کننده و تعهد به مسئولیت های اجتماعی از طریق تولید انواع کلاف فولادی سرد نوردیده با کیفیتی سرآمد، هزینه کم و بدون حادثه

چشم انداز:

ما بر این باوریم که آهن ابزار اقامه قسط است و فرایندها و محصولات حاصل از آن، تکنولوژی سایر صنایع را پوشش می دهد لذا ما میخواهیم در دو جهت ذیل سازمانی پیشرو باشیم:

 1. کسب جایگاه ممتاز در کیفیت فرایند و محصول
 2. دست یابی به بالاترین سطح رضایت مشتریان در بازه تحقق چشم انداز
 3. تولید یک میلیون تن کالای مورد نیاز برای صنایع پائین دستی از طریق افزایش ظرفیت با حداکثر بهره وری در کلیه فرایندهای کسب و کار

خط مشی:

مدیران و کارکنان به عنوان مسئول و عضو خانواده فولاد غرب آسیا از طریق رعایت و انجام اصول زیر خود را متعهد به تحقق چشم انداز می دانند:

 • حفظ، توسعه و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت با مشارکت کارکنان بر اساس الزامات ISO9001:2015
 • حفظ توسعه و بهبود مستمر سیستم مدیریت زیست محیطی با مشارکت کارکنان بر اساس الزامات ISO14001:2015 و رعایت الزامات قانونی
 • حفظ، توسعه و بهبود سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی با مشارکت کارکنان و سایر ذینفعان بر اساس الزامات ISO45001:2018 و رعایت الزامات قانونی
 • استفاده موثر و بهینه از منابع درون و برون سازمانی در جهت استراتژی اهداف عالی شرکت
 • ارزیابی اصلاح و بهبود مستمر فرایندهای سازمان
 • پشتیبانی موثر دارایی های فیزیکی به جهت تولید کمی و کیفی، پایدار، اقتصادی، به همراه تحویل به موقع
 • رسیده به رتبه ممتاز در حوزه نگهداری و تعمیرا ت در سطح کشور
 • مدیریت چرخه دارایی ها به صورت بهینه در کنار تامین ایمنی کارکنان، حفاظت از محیط زیست و بهبود عملکرد انرژی از طریق به کار گیری سیستم ها و تکنولوژی های نوین و سرمایه های انسانی متخصص . متعهد
 • رعایت الزامات قانونی و الزامات تمامی ذینعفان و انجام مسئولیت اجتماعی از طریق ایجاد ارتباط موثر با ایشان
 • تقویت شبکه فروش و بازاریابی از طریق تعامل موثر با مشتریان برای شناخت و برآورده کردن نیاز های تصریحی و تلویحی ایشان
 • ارتقاء روحیه و انگیزه کارکنان از طریق جلب مشارکت آنان و بهبود کیفیت کاری و افزایش سیستم مند تخصص و صلاحیت کارکنان
 • حفظ و ارتقا ایمنی محیط کار کارکنان با رعایت استاندارد های ایمنی و بهداشت شغلی، ملی و بین المللی
 • حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از آلودگی محیط زیست، مصرف بهینه آب و انرژی
 • حذف خطرات و کاهش ریسک خطرات، ایجاد شرایطی جهت جلوگیری بیماری و جراحات ناشی از کار
اخبار مرتبط
ارسال نظر