ما کارکنان شرکت فولاد غرب آسیا  بر این باوریم که همراه با کلیه مشاورین و پیمانکاران، خانواده بزرگ فولاد غرب را تشکیل داده و خدمتگزار ملت در عرصه صنعت فولاد کشور می‌باشیم، ما اصول رفتاری و    ارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود:

1- باور به فرهنگ دینی و ملی و پیروی از آن در گفتار و رفتار خود و در ارتباط با همکاران، مشتریان و ارباب رجوع با تأکید بر حفظ کرامت انسانی

2- پایبندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل تعهد، صداقت، صراحت و صمیمیت

3- رعایت احترام، ادب و متانت نسبت به مراجعین، همکاران و بویژه پیشکسوتان و پایبندی به فرهنگ نقدپذیری، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و اعتماد متقابل

4- پایبندی به فرهنگ کار و تلاش در عرصه تولید و جلب رضایت مشتریان، ذینفعان و ارباب رجوع

5- مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف شرکت و اجرای برنامه‌های آن

6- رعایت و اجرای کامل قوانین، مقررات و ضوابط اداری و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری و حفظ اطلاعات و اسرار سازمانی

7- التزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات و احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه و سازمان و ایجاد توازن بین منافع فردی و سازمانی با اولویت دهی به منافع سازمانی

8- توجه به جایگاه شرکت و رعایت الزامات، ملاحظات، نقشها و مسوولیتهای قانونی در رابطه با کلیه عوامل ذیربط و ذینفعان شرکت

9- ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازمانی به عنوان سرمایه شرکت و به اشتراک گذاشتن آن با همکاران، مشاوران، پیمانکاران و کلیه ذینفعان در چارچوب ضوابط شرکت

10- ارزش نهادن به زمان و وقت شناسی در انجام فعالیتها و تعهدات و پاس داشتن حقوق و وقت همکاران، مشتریان و ارباب رجوع

11- رعایت نظم، انضباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با ضوابط و مقررات شرکت

12- استفاه بهینه از منابع و امکانات شرکت و جلوگیری از اسراف و تبذیر با رعایت صرفه جویی خردمندانه و حذف تشریفات زائد

13- تلاش در جهت مشکلات مسلمانان ، ایرانیان ، اسلام و ایران با تولید ورق و استفاده از تکنولوژی دردست و سعی در ایجاد  همسوئی و هم افزایی  با همکاران ، ایرانیان ، مسلمانان و غیر مستکبران

این مطلب را به اشتراک بگذارید.

اخبار مرتبط
ارسال نظر