ما بر این باوریم که تا سال 1400 می توانیم با متحول کردن این شرکت به طوری که توانائی های یک شرکت بزرگ را همراه با چابکی یک شرکت کوچک، توامان داشته باشیم، توسعه ظرفیت های تولیدی خود را تا یک میلیون تن انواع ورق سرد و پوشش دار افزایش داده ، در جایگاه اولین یا دومین، در هر بازاری که در سراسر کشور و منطقه وارد می شویم، قرار گیریم.

تلاش می کنیم محصولات و خدماتمان را با رعایت بالاترین استاندارد های کیفی و بین المللی تولید و عرضه نمائیم. به طوریکه در جایگاه اولین تامین کننده نیاز های صنایع خودروسازی، لوازم خانگی و بسته بندی ( قوطی سازی ) در کشور باشیم.متعهدیم در روابط با مشتریان،  تامین کننده گان، رقبا و کارکنان، تواضع، احترام، صداقت و انصاف داشته ، مقررات مربوط به ایمنی و حفاظت از منابع انسانی را رعایت نموده و در صرفه جویی از منابع و حفظ محیط زیست کوشا باشیم.

با تشویق و ایجاد انگیزه از توانایی هاو خلاقیت های کارکنان ، بیشترین سود را از کاری که به نفع جامعه است، عاید شرکت، سهامدارن و مشتریان نماییم.

اخبار مرتبط
ارسال نظر