جناب آقای حیدری؛فرماندارمحترم شهرقم، به همراه هیئت همراه، با هدف همکاری ، تعامل وارتباط هرچه بیشتروموثرترشرکت فولادغرب آسیا بادانشگاهها،ادارات وسازمانهای دولتی وخصوصی ذیربط،ازشرکت فولادغرب آسیا بازدید به عمل آوردند.
 فرماندار شهر قم ،ضمن آشنایی بیشتربامحصول تولیدی شرکت فولادغرب آسیا؛
 «ورق سردفولادی نورد دیده» ،ازوجودچنین کارخانجاتی درسطح کشوربه ویژه درشهرقم ابرازخرسندی کردند و آن را زمینه‌ای موثربرای پیشرفت صنعتی وجذب نیروهای جوان بومی دانستند .
همچنین جناب آقای مهندس خلیقی؛ مدیریت محترم عامل شرکت فولاد غرب آسیا در ادامه این دیدار ضمن توضیحات و با حضور در خطوط تولیدی کارخانه به همراه بازدیدکنندگان محترم،  إظهار داشتند برای این شرکت افتخار بزرگی است که در شرایط اقتصادی کنونی، با حداکثر ظرفیت تولید، موجب حمایت و  رونق بخشیدن به  حداقل ١٠٠ شرکت کًوچک وبزرگ  اعم از مصرف کننده محصول و به ویژه 10ها شرکت دانش بنیان شده است.(به همراه عکس)
 
گالری عکس
اخبار مرتبط
ارسال نظر