بنا بر گزارش متال اکسپرت تقاضای بالای چینی ها باعث شده فعالیت بازار صادرات بیلت ایران بیشتر شود و انتظار می رود تا روزهای آتی که فعالیت بازار پس از تعطیلات سال نو بیشتر می شود قراردادهای بیشتری نهایی شود. بیلت ایران 570 دلار هر تن فوب به خریداران خارجی عرضه شده در حالی که یک هفته قبل 550 تا 560 دلار بود. به گزارش فولاد ایران،   رشد تمایل به خرید چینی ها به دلیل افزایش قیمت های داخلی آن در طی یک هفته موجب افزایش انگیزه صادرکننده های ایران شده است. اخیرا 30 هزار تن بیلت حمل ماه می به چین در 570 دلار هر تن فوب نهایی شده است.
اخبار مرتبط
ارسال نظر