اولین روز 1401 در فولاد غرب آسیا تاریخ انتشار: 1401/01/06
کار آفرین نمونه تاریخ انتشار: 1400/12/25
فتح قله صنعت سبز تاریخ انتشار: 1400/12/25
ماشین EDT راه اندازی شد تاریخ انتشار: 1399/12/14
محصولات سرد فولادی با وجود ماشین EDT به کیفیت خود میبالند