بازار ورق چین هفته باثباتی را پشت سر گذاشت. قیمت های صادراتی ورق گرم 900 تا 920 دلار هر تن فوب است که اغلب از جانب تجار پیشنهاد می شد و کارخانه ها در 950 تا 1000 دلار پیشنهاد می دهند که مشابه یک هفته قبل است. ریسک ناشی از اعمال تعرفه صادراتی موجب شده در بازارهای بین المللی ورق چین فعلا خریداری نداشته باشد.
اخبار مرتبط
ارسال نظر