انقلابی در کیفیت محصول سرد شرکت فولاد غرب آسیا
ماشین EDT راه اندازی شد
محصولات سرد فولادی با وجود ماشین EDT به کیفیت خود میبالند
بی شک راه اندازی ماشین EDT، انقلابی در کیفیت محصول سرد فولاد غرب آسیا ایجاد خواهد کرد که نتایج و ثمرات آن در آینده ای نزدیک احساس خواهد شد.
راه اندازی ماشین EDT نه تنها بصورت مستقیم برروی زبری ورق مورد نیاز صنایع پایین دست اثرگذار است، بلکه بصورت غیرمستقیم برروی آیتم های کیفی بی شماری مانند، خواص مکانیکی، صافی سطح، شکستگی های سطحی، روغن پذیری و یکنواختی روغن، زنگ زدگی، ظاهر مطلوب و... به واسطه اعمال الانگیشن و فورس مناسب که تا قبل از این در این خصوص محدودیت وجود داشت، تاثیرگذار خواهد بود و موجب افزایش رضایت مندی مشتریان خواهد شد.
برای مثال کالاهای سفارش نیک کالا(تولید کننده مطرح کشور در لوازم خانگی) با استفاده از هر دو روش زبری دهی (سنگ و EDT) برای مشتری ارسال شده است، در تست صنعتی، با حضور نمایندگان فولاد غرب، از هر دو نمونه تولید شده است و از نظر کیفیت و رضایت فنی با یکدیگر قابل مقایسه نبوده است و محصول تولید شده با غلتک EDT بسیار نزدیک و قابل رغابت با محصول فولاد مبارکه اصفهان به عنوان مرجع کیفیت در کشور بوده است.به همراه عکس
گالری عکس
اخبار مرتبط
ارسال نظر