printlogo


ثبت رکورد تولید 1401 در فولاد غرب آسیا
ثبت رکورد تولید 1401 در فولاد غرب آسیا
کد خبر: 1293
در روزهای آغازین سال 1401  رکورد تولید به میزان 319 کیلومتر در شرکت فولاد غرب آسیا ثبت شد.
لینک مطلب: http://wasco.ir/News/item/1293