تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

انقلابی در کیفیت محصول سرد شرکت فولاد غرب آسیا
بی شک ماشین EDTتاثیر بسیار مثبتی در محصولات سرد کارخانجات فولاد دارد که با نصب و راه اندازی، اثرات مثبت آن در کیفیت محصول لمس و احساس خواهد شد
انقلابی در کیفیت محصول سرد شرکت فولاد غرب آسیا
محصولات سرد فولادی با وجود ماشین EDT به کیفیت خود میبالند