چند وقتی هست که قیمتهای ورق در بازار جهانی با ثبات بعضا با شیب نزولی همراه میباشد. قیمت ورق سیاه حوزه CIS در جدیدترین نرخ خود در محدوده 920-930$ بوده که با نرخ حواله سنا ( 22.272 تومان ) ، معادل 20.601 تومان است که با نرخ #بورس_کالا  تفاوت بالایی ندارد. از اینرو در صورتیکه مقایسه ایی با نرخ ورق در بازار آزاد داشته باشیم نرخ دلاری بازار آزاد رو برای محاسبه بایستی در نظر بگیریم که بانرخ اسکناس حدود 25000 تومانی  محدوده قیمتی ورق 23000 تومان میباشد.
اخبار مرتبط
ارسال نظر