اولین روز کاری شرکت فولاد غرب آسیا با حضور مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس خلیقی و مدیران و روسای شرکت در روز دوشنبه مورخ 1401/01/01 با برگزاری جلسه و بازدید از سایت انجام گردید.
(روابط عمومی فولاد غرب آسیا)
اخبار مرتبط
ارسال نظر