به گزارش واحد روابط عمومی شرکت فولاد غرب آسیا : سازمانهای  پیشرو و متعالی از نظرسنجی ها،پیشنهاداها و سایر بازخورد کارکنان در توسعه و بازنگری استراتژی و برنامه کارکنان استفاده می کنند.
((برگرفته از کتاب الگوی تعالی سازمانی معیار3 زیرمعیار1نکته راهنمای شماره2))(3-1-2)
در همین راستا در نظرسنجی داخلی که از تاریخ سوم اسفندماه هزاروچهارصد در شرکت فولاد غرب آسیا برگزار گردید،مطابق صورتجلسه مورخه(1401/01/28) به قید قرعه از 3 نفر از همکاران شرکت کننده در نظرسنجی تقدیر بعمل آمد.این مراسم با حضور مدیران محترم جناب آقایان مهندس نظری،مهندس محمودی و مهندس پاک مورخه (1401/04/25) برگزار گردید،
اسامی همکارانیکه از ایشان تقدیر بعمل آمد بشرح ذیل است.
1-آقای ابوالفضل خرم دل واحد کنترل کیفی
2-آقای مهدی شجاعی واحد تعمیرات مکانیک
3-آقای روح اله غفاری واحد نورد
امیداست در نظرسنجی های آینده با مشارکت پرشور خود و ارائه پاسخهای منصفانه و هوشمندانه مارا یاری فرمائید.
گالری عکس
اخبار مرتبط
ارسال نظر