به گزارش واحد روابط عمومی شرکت فولاد غرب آسیا : پیرو دعوت قبلی بعمل آمده توسط جناب آقای مهندس محمودی مدیریت محترم سرمایه های انسانی  مورخ 1401/05/02 مدیران محترم 10 هنرستان صنعتی استان قم به همراه نماینده اداره کل آموزش و پرورش استان قم از شرکت فولاد غرب آسیا بازدید بعمل آوردند .
در این بازدید ضمن سایت ویزیت از خطوط تولید و پشتیبانی ، جلسه ای با حضور مدیران محترم سرمایه انسانی جناب آقای مهندس محمودی ، مدیریت محترم کارخانه جناب آقای مهندس نظری ، مدیریت محترم تکنولوژی و تضمین کیفیت جناب آقای مهندس پاک و رؤسای زیر مجموعه سرمایه انسانی برگزار گردید .
در این جلسه پس از تبادل نظر پیرامون ظرفیت ها و قابلیت های طرفین مقرر گردید تفاهم نامه همکاری فیمابین شرکت فولاد غرب آسیا و اداره کل آموزش و پرورش استان قم در خصوص همکاری های آینده با هنرستان های صنعتی استان منعقد گردد .
 
گالری عکس
اخبار مرتبط
ارسال نظر