به گزارش واحد روابط عمومی شرکت فولاد غرب آسیا : جلسه خودارزیابی مدل تعالی منابع انسانی با حضور مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس خلیقی و مدیران ارشد شرکت آقایان مهندس نظری ( مدیریت کارخانه ) ، مهندس محمودی ( مدیر سرمایه های انسانی ) ، مهندس پاک ( مدیر تکنولوژی و تضمین کیفیت ) ، مهندس حسن زاده ( مدیر بازرگانی ) ، مهندس آرونی ( مدیر مالی و اقتصادی ) و همچنین سرکار خانم خدابخش زاده مشاور شرکت و ارزیابان محترم  آقایان مهندس ابراهیمی و حیدری فر در روز سه شنبه  مورخ 1401/05/11  در محل سالن جلسات شرکت فولاد غرب آسیا برگزار گردید .
گالری عکس
اخبار مرتبط
ارسال نظر