به گزارش واحد روابط عمومی :
سازمانهای متعالی نظامهای جبران خدمت ( حقوق ، دستمزد ، پاداش ،مزایای رفاهی ،سلامت و بهداشت ) را به گونه ای نظامند و مؤثر متناسب با فرهنگ سازمانی در جهت انگیزش،رضایت و نگهداشت منابع انسانی ،طرح ریزی و مستقر می کنند . ( برگرفته از معیار 5 مدل تعالی منابع انسانی )
در همین راستا ، با هماهنگیهاو رایزنی های بعمل آمده توسط مدیریت محترم سرمایه های انسانی جناب آقای محمودی مورخ 14 /06/ 1401 آقای دکتر آرانی معاونت محترم روابط کار و رئیس شورای حل اختلاف اداره کار استان قم ،کارگاه آموزشی تحت عنوان (( آخرین اصلاحیه های قوانین ،آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به کار و تأمین اجتماعی )) با حضور همکاران زیر مجموعه سرمایه انسانی ، نمایندگان محترم کارگری و سرپرستان ، روابط عمومی ،انتظامات و بازرسی ، در سطح شرکت فولادغرب آسیا برگزار گردید .
گالری عکس
اخبار مرتبط
ارسال نظر