به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد غرب آسیا : پیرو هماهنگی های بعمل آمده توسط مدیریت محترم سرمایه انسانی جناب آقای مهندس محمودی مورخ 1401/08/17 با حضور جناب آقای علیرضا رحیمی مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان قم و جناب آقای مهندس خلیقی مدیریت محترم عامل شرکت فولاد غرب آسیا تفاهم نامه همکاری بین هنرستان های صنعتی استان و شرکت فولاد غرب آسیا به امضاء طرفین رسید ،در این جلسه جمعی از معاونین و رؤسای زیرمجموعه مدیرکل نیز حضور داشتند . امید است همکاری فی ما بین مطابق تفاهم نامه در جهت تأمین نیروی انسانی با مهارت و مورد نیاز شرکت و صنعت استان باشد .
گالری عکس
اخبار مرتبط
ارسال نظر