به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد غرب آسیا : امروزه سازمانها با تحولات بزرگی مواجه هستند ، روند های جهانی ایجاب می کند که سازمانها استراتژی و مدل های کسب و کار خود را با تحولات روز افزون همراه سازند .
مدیریت منابع انسانی بعنوان یکی از مهمترین ابعاد مدیریتی سازمانها ، نقش تعیین کننده ای در ارز آفرینی برای سازمان و ذینفعان آن ایفاد می کند .
نقش متخصصان منابع انسانی نیز دستخوش تحول اساسی شده است و پیش از هر زمان دیگری آنها باید بر تقویت ارتباطات و اعتماد ، توسعه فرهنگ و پرورش نیروی کار انعطاف پذیر و ارتقاء دلبستگی کارکنان متمرکز شوند .
مدل منابع انسانی طی سالهای گذشته مبنای ارزیابی سازمانهای متقاضی جایزه تعالی منابع انسانی نیز قرار گرفته است و بر اساس نتایج حاصل از این ارزیابی‌ها ، بهترین تجارب در حوزه مدیریت منابع انسانی شناسایی و به سایر سازمانهای کشور معرفی شده است و سازمانهای برتر نیز مورد تقدیر قرار گرفته اند.
آموزش این مدل در سازمانها ، ضمن ایجاد هم زبانی و توسعه تفکر سیستمی ، راهنمایی جامعی نیز برای طراحی و استقرار نظام های مدیریت منابع انسانی ، متناسب با شرایط اقتضایی و سطح بلوغ سازمانها در همه حوزه های کسب و کار اعم از سازمانهای بزرگ ، متوسط کوچک به شمار می رود .
در همین راستا واحد سرمایه انسانی شرکت فولاد غرب آسیا با شرکت در جایزه مدل تعالی منابع انسانی و فرایند ارزیابی مفتخر به دریافت جایزه ۲ستاره در هجدهمین همایش جایزه تعالی منابع انسانی شده است . 
در این مراسم جناب آقای محمودی مدیریت محترم سرمایه انسانی به همراه تیم سرمایه انسانی در همایش شرکت و جایزه تقدیر نامه دو ستاره را دریافت نمودند . 
بی شک استقرار این مدل سبب تکریم و ارتقاء شایستگی ، انگیزه ، توانمندی و بهره وری کارکنان را به همراه خواهد داشت .
اخبار مرتبط
ارسال نظر