به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد غرب آسیا : بر اساس مدل تعالی منابع انسانی ،سازمان های متعالی به صورت دوره ای نسبت به سنجش برداشت کارکنان از عملکرد حوزه سرمایه انسانی اقدام نموده و همچنین از نظرات و پیشنهادات کارکنان در توسعه و بازنگری استراتژی ها و برنامه های مربوط به کارکنان استفاده می نمایند . 
واحد سرمایه های انسانی شرکت فولاد غرب آسیا نیز در راستای حرکت در مسیر تعالی در دوره های مختلف نسبت به سنجش نظرات کارکنان از طریق سیستم نظرسنجی اقدام می نماید .
ضمن تشکر و قدردانی از کلیه همکارانی که در نظر سنجی های برگزار شده در سال ۱۴۰۱ شرکت نموده اند ، از بین شرکت کنندگان به قید قرعه ۶ نفر انتخاب شده اند که طی مراسمی در مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ با حضور آقایان مهندس محمودی،مهندس نظری،مهندس پاک از ایشان تقدیر بعمل آمد . 
اسامی : 
1- آقای مهدی فیض آبادی ( واحد مهندسی صنایع )
2- آقای عبدالله مرادی ( واحد مهندسی و توسعه )
3- آقای حسین عاشوری ( واحد فروش )
4- آقای سید علی اکبر موسوی ( واحد تعمیرات مکانیک )
5- آقای محسن نظری ( واحد اتوماسیون )
6- آقای عادل کوچکی مطلق ( واحد روابط عمومی )
گالری عکس
اخبار مرتبط
ارسال نظر