مصرف انرژی الکتریکی شرکت ۳۰،۰۰۰ کیلو وات ساعت برق است که از پست 63/230 کیلو وات جنب کارخانه تامین می شود. سیستم توزیع برق مشتمل بر 23 واحد پست توزیع برق20 کیلوولت است.
اخبار مرتبط
ارسال نظر